Bánh pha lê
Bánh pha lê 50.000đ
2 Thân Nhân Trung, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Vietnam
Address
2 Thân Nhân Trung, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Vietnam
Phone Number
0588888888
Dining Style
Casual Dining
Our Menu
Top Sellers
Su kem
Su kem
350.000đ
350.000đ
Sweet Soleil
Bông lan xứ Đài
Bông lan xứ Đài
120.000đ
120.000đ
Sweet Soleil
Kẹo nougat
Kẹo nougat
100.000đ
100.000đ
Sweet Soleil
Kem plan
Kem plan
5.000đ
5.000đ
Sweet Soleil
The Best Food Ordering App
Now you can order food from us and get real-time status updates anytime, anywhere.