Su kem
Su kem 350.000đ
2 Thân Nhân Trung, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Vietnam
Address
2 Thân Nhân Trung, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Vietnam
Phone Number
0588888888
Dining Style
Casual Dining
Our Menu
Top Sellers
Mousse chanh dây
Mousse chanh dây
60.000đ
60.000đ
Sweet Soleil
Bông lan xứ Đài
Bông lan xứ Đài
120.000đ
120.000đ
Sweet Soleil
Kem plan
Kem plan
5.000đ
5.000đ
Sweet Soleil
Kẹo Truffles
Kẹo Truffles
100.000đ
100.000đ
Sweet Soleil
The Best Food Ordering App
Now you can order food from us and get real-time status updates anytime, anywhere.