A4. Grilled Spring Rolls - Gỏi Cuốn Thịt Nướng
$6.95