X3. Seafood Chow Fun or Chow Mein - Hủ Tiếu hoặc Mì Xào Đồ Biển
$11.25