X4. Shrimp Chow Fun or Chow Mein - Hủ Tiếu hoặc Mì Xào Tôm
$10.75