X5. Chicken Chow Fun or Chow Mein - Hủ Tiếu hoặc Mì Xào Gà
$9.75