X6. BBQ Chicken Chow Fun or Chow Mein - BBQ Hủ Tiếu hoặc Mì Xào Gà
$9.75