V12. Mixed Vegetable Chow Mein or Chow Fun - Hủ Tiếu hoặc Mì Xào Rau Cải Thập Cẩm
$10.25